Turn around, bright eyes

Nu börjar turbulensen kring avfärdsflytten finna sig till ro och jag ska passa på att dela med mig av ett inlägg jag skrev men aldrig postade förra veckan.  

Helgen 12-14/6 var det dags för båtklubbens årliga eskadertur och självklart deltog vi. Det skulle även bli segelpremiär för oss i år.

Något sena drog vi ut till Söa på fredagskvällen för att möta upp det glada gänget. Där tävlade vi om den ärofyllda titeln Årets vattenmästare. Ingen av oss var mästerlig nog för något pris, förmodligen för att vi tog ut segern i förskott när vi diskuterade vart i båten pokalen skulle placeras… Efter lite grillad körv, ett par öl och fem feta myggbett i pannan bjöd vi in våra båtgrannar ner till oss.

Nu har vi testat båtens festkapacitet vrålandes till Bonnie Tylers Total eclipse of the heart. Summering: Högtalarna spelar godomligt bra och skutan slukar 9 pers utan bekymmer. Kölsvinet ska också få en eloge för att han kyler ölen så bra.

2015-06-12 21.45.51
Njuter av körv, bärs och Skoghalls Manhattan i solnedgången

Mycket skulle invigas denna helg, inte minst dynorna. Vi sov som små barn, mycket gott. När vi vaknade låg alla båtar kvar på bryggan, skönt tänkte vi och gjorde iordning en brakfrukost. Vi hann knappt stoppa skeden i gröten innan alla båtar helt plötsligt gled ut från bryggan. Startskottet mot Liljedal hade gått, och vi var sist igen.

Nåvål, mañana mañana. Vi kom iväg till slut, äntligen premiär för våra omsydda segel. Vi fick upp trasorna och trots den klena vinden segla ikapp och förbi en viss oceanis 343 i full kareta. Den segern fick vi njuta av i en alldeles för kort stund, för vinden mojnade och vi blev förbipasserade igen. Med lite hjälp av järngenuan Hjalmar kom vi iallafall fram, åter sist.

Här kommer vi i full fart!
DSC_0245
Och vi närmar oss..
DSC_0258
Kapten blickar nöjt över situationen
Uppgivna med nedtagen segel.
Slut på det roliga.

Helgen största (enda?) vinst drog vi hem i dragkampen! Kvällen bjöd också på grillning och sjörövarhistorier. Både stämningen och ölen var extremt god trots spöregn.

DSC_0289

Det blåste dåligt även på söndagen. När alla styrde sina skepp mot hemmahamnen igen tog vi oss vidare. Vi hade planerat ytterligare seglingsträning. Det blev dock inte lika lyckat som vi hoppats. När vi närmare oss Hammarö sydspets hade någon jävel återigen stängt av vinden. Regnet och solen slogs om uppmärksamheten medan vågorna rullade på egen hand – utan vind. Vi fick iallafall se en fin regnbåge och istället för Kristinehamn kom vi till sättersholmarna. Det är ett trevligt ställe.  Vi gick på promenad runt ön, plockade skärp, drömde oss bort mot horisonten och grillade bullens i pinnbröd. Innan vi gick och la oss kollade vi väderleksrapporten med drömska blickar. ”Kan vi inte få lite vind imorgon iallafall?”.

2015-06-14 18.35.52
Enda båten på hela sättersholmarna
2015-06-14 19.31.03
Uh vad vänern är oändligt stor
2015-06-14 19.30.50
Miljökämpen saves the day

Måndagmorgon. Upp och hoppa, nu ska vi segla! Ser hyffsat ut. Vi la en rutt runt Jäverön och såg vita gäss utanför sunden. YESSSSS! Vi blev dock lite lurade av vinden som dansade runt oss som råttor runt matbordet när katten är borta. Vi blev omkörda av både båtbuss och en 6-meters segelbåt några gånger om.

Eftersom vi inte fick nog av dessa dagar till sjöss la vi till i inre hamn och för att bo i båten några dagar till. Och vet ni vad? SOFIA, vår tredje besättningsmedlem kom hem på tisdagskvällen! För att fira hennes första möte med båten tog vi ett ärovarv i hamnen och imorgon åker vi ut på 5 dagars-tur runt det åttonde världshavet, Vänern.

Vi ses på sjön!

We can take it to the end of the line /Emmie Tyler
 
2015-06-15 21.47.00
Karlstad gästhamn
Back to the future: Alanten andra gången, på väg hem igen – 2018-05-27 18:53

Turn around, bright eyes

Now begins the turmoil surrounding the departure relocation be complacent and I should like to share with you a post I wrote but never published last week. 

The weekend 12-14 / 6, it was time for the boat club’s annual eskadertur and obviously we participated. It would also be sailing premiere for us this year.

Somewhat later we went out to the SOA on Friday night to meet up with the happy gang. Where we competed for the prestigious title year water master. None of us was masterful enough for any price, probably because we took this win for granted when we discussed each boat trophy would be placed … After some grilled sausages, a few beers and five obese mosquito bites in the pan, we invited our båtgrannar down to us.

We have now tested the boat party capacity roar spirit Bonnie Tyler Turn around. Summary: The speakers play godomligt good and ship devour 9 pers deals. Bilge should also be praised for his cool beer as well.

2015-06-12 21.45.51
Enjoying hotdogs, beer and Skoghalls Manhattan at sunset

Much would be inaugurated this weekend, especially the pads. We slept like babies, very good. When we woke up, all the boats left on the bridge, nice we thought and made Prepare a resounding breakfast. We barely had time to stop the spoon in the porridge before all the boats suddenly slipped out from the dock. The start against Liljedal had gone, and we were finally back in.

Well, mañana mañana. We came away eventually, finally premiere for our retailed sail. We got up the rags and despite the weak wind sail up and beyond a certain Oceanis 343 full speed. The victory did we enjoy in far too short a while, the wind died down and we were passers again. With a little help from the iron genoa Hjalmar we came anyway until, once last.

Full speed ahead, here we come!
DSC_0245
Getting close…
DSC_0258
The captain is pleased
Uppgivna med nedtagen segel.
The fun has ended.

The weekend’s biggest (only?) Profit we took home the tug of war! The evening also grilling and pirate stories. Both the atmosphere and the beer was extremely good despite heavy rain.

DSC_0289

The wind was bad even on Sunday. When all steered their ship toward home port again we went on. We had planned another sailing training. It was not as successful as we hoped. When we are closer to us Hammaro southern tip had some bastard again closed by the wind. The rain and the sun fought for attention while the waves rolled on their own – without wind. We got to atleast see a nice rainbow and instead of Kristinehamn we came to putting the islets. It’s a nice place. We went for a walk around the island, picked belts, dreamed us away to the horizon and grilled bun of bread on a stick. Before we went to bed we watched the weather report with dreamy eyes. ”Can not we get some wind tomorrow anyway?”.

2015-06-14 18.35.52
The only boat at Sättersholmarna
2015-06-14 19.31.03
Vänern is infinitly big
2015-06-14 19.30.50
Saves the day

Monday morning. Rise and shine, now let’s sail! Looks hyffsat out. We added a route around Jäverön and saw white geese outside the straits. Yesssss! We were a little cheated by the wind that danced around us like rats around the dining table when the cat’s away. We were overtaken by both water bus and a 6-meter sailboat few times.

Since we did not get enough of these days at sea we added in the inner harbor and to stay in the boat a few days. And you know what? SOFIA, our third member of the crew came home on Tuesday night! To celebrate her first meeting with the boat we took a ärovarv in the harbor and tomorrow we go out on the 5 day tour around the eighth world ocean, Vänern.

See you on the lake!

We can take it to the end of the line /Emmie Tyler
 
2015-06-15 21.47.00
Karlstad gästhamn
Back to the future: Alanten 2nd time, go back home – 2018-05-27 18:53

Den som väntar på något gott, han blir aldrig fet….

HEJ HEJ HEJ!!!!!

Livet leker, båten seglar och sommaren är här!!!!!!!!

MEN. Ibland får man inse att saker går åt helvete, så som min axel som jag skrivit om tidigare.

Efter besök hos odugliga ”vikarierande underläkare” som inte vet hur axlar fungerar fick jag besöka Överläkaren, som i sin tur sa åt mig att gå till en duktig sjukgymnast för att få en bra diagnos.

I onsdags fick jag domen och under undersökningen kände jag hur åt helvete axelleden är. Efter lite prat så insåg vi att det är inte safe att åka med en axel som kan gå ur led så lätt.

Så nu väntar operation i höst och vårat avresedatum är flyttat till Maj 2016.

MEN det för även mycket gott med sig att åka i Maj nästa år istället för nu i augusti.

+ Jag kommer ha en hel axel och kan härja och kitesurfa bäst jag vill

+ Vi slipper stressa ner till Kanarieöarna och kommer ha några månader på oss att upptäcka Europa

+ Vi kommer att hinna samla ihop mer resekapital

+ Vi kommer hinna klart med mer på båten, inte bara det mest nödvändiga

+ Vi kommer hinna få ännu mer erfarenhet och intyg så som kanalintyg osv.

Det största helvetet är dock att vänta, nu när vi taggat avgång, fått kontakt med fler avseglare och hunnit med att säga upp lägenheter osv. Men det löser sig alltid!

Båtuppdatering: Vi har insett att backslaget har slirat vid backning, Kommer bli betydligt lättare att förtöja när det är fixat.

Nä, Jag är inte bitter.

/  Tony Rickardsson

Ny sponsor, ny navigationsdator, nya batterier. Ny SPÄNNANDE läsning m.fl.

Det börjar närma sig nu!

Arvika Montage AB har sponsrat oss med två nya AGM-batterier till våran nya förbrukningsbank, vilket vi är hjärtligt tacksamma för.

Våran batteribank består nu utav 3x70ah agm batterier i förbrukarkretsen, och ett 75ah marinbatteri för i motorkretsen. Vi funderar dock på att utöka med ett ytterligare batteri i förpiken för att slippa dra jättekablar till vårat ankarspel, om vi nu vill använda elfunktionen. Det tror jag kan vara trevligt när man behöver ankra om för femte gången.

DSC_0034

Allmän elinstallation är också uppfräschad med nya 16mm2 kablar till elskåpet för att slippa spänningsfall, förut var det nog 6mm.

Jordplinten bestod av ”sockerbitar”. Nu med ordentliga strömskenor och de flesta onödiga kablarna borta. Notera AIS enheten, båten finns numera på marinetraffic. Dock inte på heltid förens vi fått upp solpaneler.

DSC_0036

Den ”gamla elcentralen” är i såpass gott skick så den får vara kvar.

DSC_0037

Sådan här elkopplingar gör dock ont i mig. Så här såg matningen ut till hyffsat nya säkringspanelen.

DSC_0040

 

Navigationslösning

Vi har även löst situationen med de elektriska sjökorten. Vi har valt att köpa minidatorn Raspberry Pi 2 som vi kör ett linuxbaserat operativ system på. Datorn drar cirka 0.5-1 A.

Där har vi installerat open cpn, vilket flyter på helt OK med vektoriserade sjökort.

För att få in gps och ais positioner så var det bara att ansluta våran ais enhet som har usb anslutning. Så vi har torrnavigerat i hamnen än så länge. Men det känns som det ska funka fint!

Innan vi kostade på en skärm så fick vi bära ner den enda skärmen med hdmi vi hade ner till båten för funktionstest med inkopplad ais.

Instagram

 

Vi kände att 40″ dock var allt för strömkrävande och otympligt, så det landade på den minsta/billigaste skärmen vi kunde hitta. 22″ led, drar cirka 21w aktiv, men eftersom vi har naven på separat dator så går det ju att ställa den i standby när vi inte kikar på den! Så det känns fortfarande overkill, men numera lever vi efter filosofin ”Go big or Go home”.  +Att man ser den klart och tydligt från sittbrunnen också!

2015-05-28 17.31.59

Våran kompass har även fått nya svindyra packningar från england, dock så har jag hittat ytterligare läckage som ska svetsat/lödas i helgen.

DSC_0052

Mamma har även hängt upp de nya gardinerna hon har sytt. Obs, Ej de blommiga!!!

2015-05-23 17.53.09

 

På tal om nya saker så har vi även gjort nya packningar till vattentankarna, när vi var klara med det och städat hela båten fick vi äntligen testa de nya dynorna utan plasten. Vilken skillnad. Blev som en helt ny båt. Här bjuder vi på en halvtaskig mobilbild som inte alls gör dem rättvisa. Perfekt passform.

 

DSC_0056

 

Självklart så fixar och donar vi med saker hela tiden, även om undertecknad nu börjat arbeta heltid igen nu de sista två månaderna innan avfärd…

Vi får avsluta dagens inlägg med en cliffhanger från i fredag.

Jag var på besök i Glava, vad hämtade vi där?

DSC_0053

/ Kapten Solstråle